Lichtxpert service

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Contact

Privacy Policy

Privacybeleid LichtXpert BV
LichtXpert BV verwerkt persoonsgegevens. LichtXpert BV vindt privacy zeer belangrijk en vindt dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met deze gegevens. Er wordt rekening gehouden met het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening en daarom gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke informatie. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Gegevens worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over onze diensten. Hieronder volgt een opsomming welke persoonsgegevens wij op welke manieren verzamelen én wat het doel daarvan is. Wij raden je aan om deze tekst zorgvuldig te lezen.

Wij stellen de persoonsgegevens nooit beschikbaar voor commerciële doelstellingen aan derden.

Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangesloten dienstverlening van LichtXpert BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-5-2018, met het publiceren van de nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid omschrijft welke persoonsgegevens over jou door ons verzameld worden en waar de persoonspersoonsgegevens voor gebruikt worden. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan, hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact op middels onderstaande contactgegevens.

LichtXpert BV, gevestigd aan Lage Brink 11 7317 BD te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

LichtXpert BV
Lage Brink 11
7317 BD Apeldoorn
055-5822856
KVK: 63221039
BTW Nr.: NL8551.43.198.B.01.

Gegevensverwerking
In onderstaande stukken kan je lezen op welke wijze wij persoonsgegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken er gebruikt worden en voor wie de persoonsgegevens inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens
LichtXpert BV verwerkt jouw persoonsgegevens, zodat je gebruik kan maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In onderstaand overzicht een opsomming van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW gegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Geslacht (niet op persoonsniveau);
– Gegevens over jouw activiteiten op de website (niet op persoonsniveau);
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites (niet op persoonsniveau);
– Internetbrowser, type device, de duur van een bezoek (niet op persoonsniveau);
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door telefonische correspondentie of contact via de e-mail.

Dit is de informatie die nodig is voor de afhandeling van de bestelling, de bezorging, de retourzending, de facturering, aangevuld met overige informatie waardoor wij de gebruiksvriendelijkheid kunnen optimaliseren. Deze persoonsgegevens bewaren wij echter alleen als deze rechtstreeks bij ons aangeleverd worden. Hoewel de website ook gebruikt wordt door bedrijven, vallen deze gegevens niet onder de AVG. De privacyverklaring is voornamelijk opgesteld voor particulieren en werknemers die onze website gebruiken.

Registratie account
Op de website is het mogelijk om je te registreren met een account. Dit is echter geen vereiste en dient voor eigen gebruik. Bij herhaaldelijk gebruik van de website hoef je niet de contactgegevens opnieuw in te vullen bij elke bestelling. Wanneer jij je registreert, bewaren wij de gekozen gebruikersnaam en de bijbehorende persoonsgegevens. De persoonsgegevens voeren wij door bij het plaatsen van de bestelling, de facturering, de verzending, de betaling en om een overzicht te vinden van de orderhistorie. Wij zullen de aan de gebruikersnaam gekoppelde persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken. Tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit ons wettelijke verplicht wordt. Ook worden de persoonsgegevens ingezet indien er vermoeden is van fraude en/of misbruik van onze website. Zo behouden wij het recht om de persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten te overhandigen.

Persoonsgegevens die achtergelaten moeten worden voor de registratie op de website zijn als volgt:
– NAW gegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Betaalgegevens (optioneel);
– Geboortedatum (optioneel);

Verstrekking aan derden
Gegevens worden niet aan derden verstrekt wanneer dat niet noodzakelijk is. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens. Op onze website vind je social media buttons. Hiermee verzamelen beheerders van de gekozen media wel al jouw gegevens. LichtXpert BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen op hetzelfde niveau.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij raden aan de privacy verklaringen van deze betreffende websites te lezen, voordat je deze websites inschakelt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor het wijzigen van deze privacyverklaring. Wij raden aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van deze aanpassingen.

Doelen en grondslagen waarom wij persoonsgegevens verwerken
LichtXpert BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Het verzenden van informatie over de verzending;
– Het sturen van eventuele retourformulieren;
– Bellen indien nodig over bestellingen en/of betalingen;
– Informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
– Om goederen af te leveren bij jou;
– Factureren van de order;
– LichtXpert BV analyseert jouw gedrag op de website, zodat we het gebruiksgemak kunnen verbeteren en het aanbod beter af te kunnen stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren;
– LichtXpert BV volgt jouw zoekgedrag over diverse websites waardoor wij onze producten en/of diensten kunnen afstemmen op jouw behoefte(s).

Bewaartermijn persoonsgegevens

LichtXpert BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw gegevens te bewaren. Deze persoonsgegevens bewaren wij zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben geen toegang tot klantprofielen en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht vervaardigd hebben.

Cookies of vergelijkbare methoden

LichtXpert BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand welke bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LichtXpert BV gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen bewaard kunnen blijven. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte advertenties en content kunnen aanbieden. Ook worden er cookies gebruikt voor indirecte doeleinden welke niet zichtbaar zijn voor de bezoeker. Denk hierbij aan cookies van Google Analytics. Google Analytics verzamelt anoniem gegevens die gebruikt kunnen worden voor statistische analyses van de website. De ‘’tracking cookies’’ die gebruikt worden op onze website zijn voor analytische doeleinden en behoren tot de categorie ‘’Cookies van derden’’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derden zoals Google of Facebook. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van deze cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Tevens kan je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Websitesoftware & webhosting
De website draait op een zelfontwikkeld softwaresysteem. Wij nemen webhosting af bij een Nederlandse hostingprovider. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Onze webbouwer heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen je persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Onze hostingpartij en webbouwer zijn op basis van de verwerkersovereenkomst die wij met hen gesloten hebben verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Onze hostingpartij en webbouwer behouden zich het recht voor om verzamelde persoonsgegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening te verbeteren. Beide partijen moeten rekening houden met geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen rondom inzage en wijzigingen van persoonsgegevens kan je ten allen tijde contact opnemen met ons.